Cách sử dụng tính năng Đồng bộ click folder giữa máy tính và server - Toggle synchronized browser trên Filezilla

Tính năng toggle synchronized browser RẤT hữu ích cho các Bạn lập trình. Nó cho phép click 1 lần folder trên máy tính là tự động click folder tương ứng trên server và ngược lại.

Tính năng toggle synchronized browser RẤT hữu ích cho các Bạn lập trình. Nó cho phép click 1 lần folder trên máy tính là tự động click folder tương ứng trên server và ngược lại.

Sau khi mở folder tương ứng trên máy tính và trên server. Hãy click vào biểu tượng “Đồng bộ” trên Filezilla. Nhờ có tính năng này mà Bạn click Folder  trên máy tính thì Folder trên Host tự động Click tương ứng và ngược lại, click trên host thì trên máy tính tự động click tương ứng. Việc này sẽ tiết kiệm thời gian click đồng bộ giữa 2 nơi. Hãy xem video demo nhé! 

Bài viết cùng chủ đề:

Hướng dẫn sử dụng FileZilla

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kết nối FTP FileZilla

Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng FileZilla

FTP Account là gì? Tài khoản FTP có nghĩa là gì?

Giới thiệu tổng quan về phần mềm kết nối FTP FileZilla

So sánh phần mềm FTP Cuteftp Pro và FileZilla Client

Các tính năng nổi bật của FileZilla

Làm thế nào để SFTP sử dụng SSH2 trên Filezilla?

Mã hóa kí tự trong FileZilla (Filezilla Character Encoding)

Lỗi Could not connect to server