April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 0466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ Giỏ hàng

Bảng giá tên miền tại hostingviet

Bảng giá tên miền tại hostingviet

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì/năm
Phí chuyển về
.com
0 đ
220.000 đ
Miễn phí
.vn
250.000 đ
450.000 đ
Miễn phí
.com.vn
250.000 đ
330.000 đ
Miễn phí
.net
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.info
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.org
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.edu.vn
180.000 đ
190.000 đ
Miễn phí


Việc công ty có lấy được một tên miền trùng với nhãn hiệu hàng hóa hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu của công ty. Nếu công ty xây dựng thương hiệu dựa trên một tên gọi nhưng lại không sở hữu tên miền đó, điều đó có thể dẫn đến việc lượng người dùng sẽ đổ sang một trang của người chủ tên miền khác. Nếu đó là của một đối thủ cạnh tranh, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Việc quảng bá để phát triển một thương hiệu lớn hiện nay liên quan chặt chẽ tới khả năng đồng bộ nhãn hàng với một tên miền. Bất kỳ một sự nhầm lẫn nào cũng có thể dẫn đến việc mất đi lượng truy cập và số lượng khách hàng tiềm năng vào tay của đối thủ cạnh tranh. Do vậy, hãy cẩn thận khi đặt cả thương hiệu của bạn vào 1 tên miền.
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì/năm
Phí chuyển về
.vn
250.000 đ
450.000 đ
Miễn phí
.com.vn
250.000 đ
330.000 đ
Miễn phí
.net.vn
250.000 đ
320.000 đ
Miễn phí
.org.vn
180.000 đ
190.000 đ
Miễn phí
.info.vn
180.000 đ
190.000 đ
Miễn phí
.gov.vn
180.000 đ
190.000 đ
Miễn phí
.biz.vn
250.000 đ
320.000 đ
Miễn phí
.ac.vn
180.000 đ
190.000 đ
Miễn phí
.health.vn
180.000 đ
190.000 đ
Miễn phí
.int.vn
180.000 đ
190.000 đ
Miễn phí
.pro.vn
180.000 đ
190.000 đ
Miễn phí
.name.vn 
  40.000 đ
  50.000 đ
Miễn phí
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì/năm
Phí chuyển về
.com
0 đ
220.000 đ
Miễn phí
.net
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.info
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.org
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.biz
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.name, .us
0 đ
280.000 đ
Miễn phí
.tel, .pro, .asia
0 đ
350.000 đ
Miễn phí
.com.co, .mobi, .net.co
0 đ
400.000 đ
Miễn phí
.bz, .cc, .de, .me, .tv
0 đ
600.000 đ
Miễn phí
.co
0 đ
650.000 đ
Miễn phí
.com.tw, .net.tw, .tw
0 đ
950.000 đ
Miễn phí
.jp, .xxx
0 đ
2.200.000 đ
Miễn phí

Tên miền Việt Nam

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì/năm
Transfer
.vn
0 đ
450.000 đ
Miễn phí
.com.vn
0 đ
330.000 đ
Miễn phí
.net.vn
0 đ
320.000 đ
Miễn phí
.org.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.info.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.gov.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.biz.vn
0 đ
320.000 đ
Miễn phí
.ac.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.health.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.int.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.pro.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.name.vn 
0 đ
  50.000 đ
Miễn phí
 

Tên miền Quốc tế

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì/năm
Transfer
.com
0 đ
220.000 đ
Miễn phí
.net
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.info
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.org
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.biz
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.name, .us
0 đ
280.000 đ
Miễn phí
.tel, .pro, .asia
0 đ
350.000 đ
Miễn phí
.com.co, .mobi, .net.co
0 đ
400.000 đ
Miễn phí
.bz, .cc, .de, .me, .tv
0 đ
600.000 đ
Miễn phí
.co
0 đ
650.000 đ
Miễn phí
.com.tw, .net.tw, .tw
0 đ
950.000 đ
Miễn phí
.jp, .xxx
0 đ
2.200.000 đ
Miễn phí