Chứng Chỉ Bảo Mật SSL Và Những Lợi Ích Quan Trọng

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer, là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt (browser). Tiêu chuẩn này hoạt động và đảm bảo rằng các dữ liệu truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng đều riêng tư và toàn vẹn. SSL hiện tại cũng là tiêu chuẩn bảo mật cho hàng triệu website trên toàn thế giới, nó bảo vệ dữ liệu truyền đi trên môi trường internet được an toàn!

  Mua chứng chỉ bảo mật SSL

  Dịch vụ SSL cơ bản

  Chỉ từ

  đ

  33,333 đ/tháng

  Cài đặt: Hostingviet cài đặt SSL cho khách hàng.
  Mức bảo hiểm:  
  Số lượng domain: 01
  Biểu tượng: Hiển thị ổ khóa màu xanh
  Hiển thị thương hiệu: Không có tên công ty sở hữu website trong chứng chỉ
  Chứng thực bởi: Sectigo Limited

  Gói phổ biến
  Chứng chỉ số SSL Wildcard

  Chỉ từ

  đ

  187,084 đ/tháng

  Cài đặt: Hostingviet cài đặt SSL cho khách hàng.
  Mức bảo hiểm:  
  Số lượng domain: 01 tên miền chính & tất cả tên miền phụ
  Biểu tượng: Hiển thị ổ khóa màu xanh
  Hiển thị thương hiệu: Không có tên công ty sở hữu website trong chứng chỉ
  Chứng thực bởi: Sectigo Limited

  Chứng chỉ SSL EV Business

  Chỉ từ

  đ

  325,000 đ/tháng

  Cài đặt: Hostingviet cài đặt SSL cho khách hàng.
  Mức bảo hiểm:  
  Số lượng domain: 01
  Biểu tượng: Hiển thị ổ khóa màu xanh
  Hiển thị thương hiệu: Chứng chỉ chứa tên công ty sở hữu website
  Chứng thực bởi: Sectigo Limited