April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Cơ sở dữ liệu database là gì? có những loại database nào?

Database hay còn gọi là dữ liệu nền tảng hay cơ sở dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp tổ chức các dữ liệu. Đây là bộ sưu tập các lược đồ, bảng, truy vấn, báo cáo, quan điểm, và các đối tượng khác. 

Đặc điểm của Cơ sở dữ liệu (Viết tắt là CSDL)

Phản ánh 1 phần của thế giới thực (mini world) được cập nhật phản ánh sự thay đỏi của thế giới nó biểu diễn.
1 CSDL là 1 tập hợp DL liên kết với nhau 1 cách logic và mang 1 ý nghĩa nào đó.
Được thiết kế phổ biến cho 1 mục đích riêng có nhóm người sử dụng.

ảnh chụp cơ sở dữ liệu phpMyAdmin
ảnh chụp cơ sở dữ liệu phpMyAdmin trong cPanel Hosting

Phân loại cơ sở dữ liệu theo Mục đích:

Cơ sở dữ liệu dạng file: dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các file có thể là text, ascii, *.dbf. Tiêu biểu cho cơ sở dữ liệu dạng file là*.mdb Foxpro
Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ quản trị hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như: MS SQL server, Oracle, MySQL...
Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: dữ liệu cũng được lưu trữ trong các bảng dữ liệu nhưng các bảng có bổ sung thêm các tính năng hướng đối tượng như lưu trữ thêm các hành vi, nhằm thể hiện hành vi của đối tượng. Mỗi bảng xem như một lớp dữ liệu, một dòng dữ liệu trong bảng là một đối tượng. Các hệ quản trị có hỗ trợ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng như: MS SQL server, Oracle, Postgres
Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc: dữ liệu được lưu dưới dạng XML, với định dạng này thông tin mô tả về đối tượng thể hiện trong các tag. Đây là cơ sở dữ liệu có nhiều ưu điểm do lưu trữ được hầu hết các loại dữ liệu khác nhau nên cơ sở dữ liệu bán cấu trúc là hướng mới trong nghiên cứu và ứng dụng.

Đối với Hosting số cơ sở dữ liệu phản ánh số website độc lập về nội dung. Tức là mỗi website riêng sẽ cần ít nhất 1 database.

Phân loại cơ sở dữ liệu theo hệ điều hành:

Cơ sở dữ liệu sử dụng hệ điều hành Linux: mySQL, Mariadb
Cở sở dữ liệu sử dụng hệ điều hành windows: SQL Server - MSSQL

Bạn cũng sẽ gặp các thuật ngữ này trong Hosting:

Disk Space hay còn gọi là Dung lượng lưu trữ

bandwidth hay còn gọi là Băng thông 

Database hay còn gọi là :MySQL, SQL Server, cơ sở dữ liệu

FTP Account hay chính là tài khoản FTP

Tham khảo thêm: Dịch vụ Hosting giá rẻ, VPS giá rẻ

HostingViet cung cấp cả My SQL, SQL Server. Quý khách chỉ cần đăng ký Hosting là có thể sử dụng ngay