April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Nên hủy tên miền .vn rồi đăng ký lại hay chuyển nhượng tên miền?

Kể từ ngày 22/8/2017, sau khi tiếp nhận đề nghị thu hồi tên miền từ NĐK, việc xử lý yêu cầu thu hồi tên miền có yêu cầu hoàn trả từ chủ thể sẽ được hệ thống quản lý tên miền “.vn” thực hiện ngẫu nhiên, VNNIC không hỗ trợ việc thông báo cho NĐK trước khi tên miền hủy nữa, do đó dẫn đến việc hủy tên miền không xác định trước thời điểm thu hồi.

Việc Mua bán tên miền .vn hiện nay đã được pháp luật quy định và có quy trình cụ thể. ngày trước nếu cần chuyển nhượng tên miền thì NĐK (nhà đăng ký) sẽ hỗ hủy tên miền và đăng ký mới lại tên miền. Tuy nhiên kể từ khi VNNIC cho phép chuyển nhượng tên miền, thì việc hủy tên miền rất rủi ro. Cụ thể thông tin như sau:

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo tới các Nhà đăng ký(NĐK) về nghiệp vụ xử lý yêu cầu hoàn trả tên miền “.vn”, nội dung cụ thể như sau:

Kể từ ngày 22/8/2017, sau khi tiếp nhận đề nghị thu hồi tên miền từ NĐK, việc xử lý yêu cầu thu hồi tên miền có yêu cầu hoàn trả từ chủ thể sẽ được hệ thống quản lý tên miền “.vn” thực hiện ngẫu nhiên, VNNIC không hỗ trợ việc thông báo cho NĐK trước khi tên miền hủy nữa, do đó dẫn đến việc hủy tên miền không xác định trước thời điểm thu hồi.

Như vậy, việc các chủ thể sử dụng hình thức hoàn trả tên miền và thực hiện đăng ký lại để hoàn tất việc chuyển nhượng/mua bán quyền sử dụng sẽ gặp rủi ro cao, không đăng ký lại được tên miền đã hoàn trả.

VNNIC, NĐK đề nghị các đối tác tư vấn cho các chủ thể nắm được vấn đề này. Trong trường hợp có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền, các chủ thể thực hiện quy trình chuyển nhượng theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” đối với các chủ thể trong nước đã được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.

Như vậy nếu Cần CHUYỂN NHƯỢNG tên miền, thì Quý Khách nên làm theo quy trình chuyển nhượng, tránh rủi ro bị mất tên miền!