April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Bản quyền phần mềm Windows Server 2008, 2012, 2016, License Plesk

Bản Quyền Windows Server 2008
85,000đ/tháng

 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
 • 6 tháng x 90.000VND/tháng
  12 tháng x 85.000VND/tháng
  24 tháng x 80.000VND/tháng

Bản Quyền Windows Server 2012
110,000đ/tháng

 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
 • 6 tháng x 130.000VND/tháng
  12 tháng x 110.000VND/tháng
  24 tháng x 90.000VND/tháng

Bản Quyền Windows Server 2016
120,000đ/tháng

 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
 • 6 tháng x 150.000VND/tháng
  12 tháng x 120.000VND/tháng
  24 tháng x 100.000VND/tháng

License Plesk (Unlimited Domains)
360,000đ/tháng

 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
 • 3 tháng x 400.000VND/tháng
  6 tháng x 380.000VND/tháng
  12 tháng x 360.000VND/tháng