Bản Quyền Phần Mềm Windows Server 2008, 2012, 2016, License Plesk

  Mua hosting windows-plesk

  Bản Quyền Windows Server 2008

  Chỉ từ

  90,000 đ

  80,000 đ/tháng

  Đặc điểm: Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

  Gói phổ biến
  Bản Quyền Windows Server 2012

  Chỉ từ

  130,000 đ

  90,000 đ/tháng

  Đặc điểm: Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

  Bản Quyền Windows Server 2016

  Chỉ từ

  150,000 đ

  100,000 đ/tháng

  Đặc điểm: Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

  License Plesk (Unlimited Domains)

  Chỉ từ

  400,000 đ

  360,000 đ/tháng

  Đặc điểm: Giao diện thân thiện, dễ sử dụng