Triển khai đăng ký và duy trì tên miền tiếng Việt theo tinh thần Thông tư số 208/2016/TT-BTC

Trung tâm Internet (VNNIC) trân trọng thông báo về việc triển khai đăng ký và duy trì tên miền tiếng Việt theo Thông tư số 208/2016/TT-BTC, chi tiết như sau:

Trung tâm Internet (VNNIC) trân trọng thông báo về việc triển khai đăng ký và duy trì tên miền tiếng Việt theo Thông tư số 208/2016/TT-BTC, chi tiết như sau:

Đăng ký và duy trì tên miền tiếng việt

  1. Theo lộ trình triển khai và phù hợp với ngày có hiệu lực của Thông tư số 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam (Thông tư số 208); kể từ ngày 01/01/2017, việc đăng ký, duy trì sử dụng tên miền tiếng Việt (TMTV) được thực hiện thông qua hệ thống các Nhà đăng ký tên miền ".vn" thay vì đăng ký trực tiếp tại VNNIC như trước đây.
  2. Các TMTV đã đăng ký sử dụng từ ngày 31/12/2016 trở về trước được chuyển giao về quản lý tại Nhà đăng ký tên miền "Công ty cổ phần DOT VN INC (DOT VN INC., JSC)". Chủ thể tên miền thực hiện việc nộp phí và duy trì hoạt động dịch vụ cho tên miền của mình tại Nhà đăng ký. Thông tin và hướng dẫn chi tiết cho các chủ thể được Nhà đăng ký DOTVN cung cấp tại địa chỉ http://www.ten.vn.
    Cụ thể:
    - Kể từ ngày 09/01/2017, Nhà đăng ký DOTVN đã chính thức cung cấp dịch vụ đăng ký sử dụng, duy trì cho tên miền tiếng Việt tại địa chỉ http://www.ten.vn.
    - Các TMTV trên hệ thống có ngày hết hạn trước 31/12/2016 được xác định thống nhất theo mốc thu phí để duy trì sử dụng tiếp từ ngày 01/01/2017. Các chủ thể có nhu cầu tiếp tục sử dụng tên miền cần chủ động theo dõi thông tin và thực hiện đóng phí duy trì cho tên miền của mình theo hướng dẫn của Nhà đăng ký DOTVN được công bố tại địa chỉ http://www.ten.vn.

Tham khảo thêm: Dịch vụ Hosting giá rẻ, VPS giá rẻ