Thông báo: Nâng cấp hệ thống quanly.hostingviet.vn

Thông báo v/v nâng cấp hệ thống quanly.hostingviet.vn, việc này không gây gián đoạn dịch vụ của Quý khách, Tuy nhiên thao tác đăng ký, gia hạn dịch vụ hay các thao tác trên trang quanly.hostingviet.vn sẽ tạm thời không thực hiện được,

Kính gửi Quý khách

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng trải nghiệm tốt tại HostingViet. Chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống core quản lý. Các dịch vụ Quý khách đang sử dụng sẽ KHÔNG bị ảnh hưởng bởi đợt nâng cấp này.

Tuy nhiên các thao tác trên trang quanly.hostingviet.vn sẽ tạm thời không truy cập được. Điều này nhằm đảm bảo dữ liệu đồng nhất trước và sau quá trình nâng cấp

Thời gian thực hiện tối đa 02 tiếng

Từ 23h30 ngày 24/6/2022 đến 01h30 ngày 25/6/2022

Phạm vi ảnh hưởng:

Chỉ các thao tác tại quanly.hostingviet.vn

Phạm vi KHÔNG ảnh hưởng:

Mọi dịch vụ của quý khách không bị ảnh hưởng.

Trường hợp Quý khách cần đăng ký, gia hạn hay hỗ trợ dịch vụ, xin vui lòng liên hệ Sale phụ trách hoặc:

Hotline: 02466-567-555

Zalo: https://zalo.me/414074070770531912 

Chat online: tại đây

Cảm ơn Quý khách!

Thông báo: Nâng cấp hệ thống quanly.hostingviet.vn