Những điều quan trọng bạn nên biết trước khi cài đặt chứng chỉ SSL

Việc cài đặt SSL cần có nhiều bước và không được bỏ sót / lỗi ở bước nào. Nếu lỗi thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Bạn cần gắn lại mã theo dõi google analytics và webmaster tool khi đổi từ http => https

Những điều quan trọng bạn nên biết trước khi cài đặt chứng chỉ SSL

Trước khi bạn cài đặt chứng chỉ SSL cho trang web của mình, có một vài điểm cần lưu ý như sau:

  • Việc cài đặt SSL cần có nhiều bước và không được bỏ sót / lỗi ở bước nào. Nếu lỗi thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.
    Bạn cần gắn lại mã theo dõi google analytics và webmaster tool khi đổi từ http => https
    SSL yêu cầu một địa chỉ IP chuyên dụng (IP riêng biệt) hoặc Bạn phải kích hoạt tính năng cho phép cài đặt nhiều chứng chỉ SSL cho 1 IP.
  • Việc thay đổi địa chỉ IP (mới trỏ tên miền) có thể sẽ cần thời gian để xác thực SSL
  • cPanel hoặc Directadmin hoàn toàn có thể active nhiều SSL trên 1 IP.
  • Bạn có thể có nhiều hơn một tên miền hoặc tên miền con trong chứng chỉ SSL.
  • Chứng chỉ SSL được phát hành hàng năm, có thể gia hạn tối đa 5 năm.

  

Việc thay đổi địa chỉ IP (do chuyển host hoặc đổi IP) cần thời gian xác thực

Khi chuyển sang địa chỉ IP mới, địa chỉ IP của trang web của bạn sẽ bị thay đổi, sau đó DNS sẽ cần phải được cập nhật trên hệ thống, nó có thể cần khoảng từ 4 đến 8 giờ để thực hiện.

Việc thay đổi địa chỉ IP sẽ đồng nghĩa với việc có một số người dùng có thể truy cập được luôn vào trang web của bạn với địa chỉ IP mới, trong khi đó một số người dùng thì lại cần một khoảng thời gian mới có thể truy cập được. Nếu bạn lên kế hoặc trước thì có thể sẽ làm giảm thiểu các tác động không mong muốn, ví dụ bạn không nên thay đổi khi đang chạy quảng cáo cho trang web.

=> Hãy cài SSL hoặc cài lại SSL vào thời điểm ít người truy cập website của Bạn nhất. Vì khi đang thực hiện cài đặt. có thể sẽ có lỗi web của Bạn không thể truy cập hoặc bị CẢNH BÁO SSL (Kết nối không an toàn)

Chỉ có một chứng chỉ SSL cho mỗi tài khoản cPanel hoặc Directadmin?

Hiện nay Bạn hoàn toàn có thể cài đặt RẤT NHIỀU chứng chỉ SSL dành cho nhiều tên miền khác nhau trên cùng 1 VPS, trên cùng 1 địa chỉ IP.

Hoặc Bạn cũng hoàn toàn có thể add thêm IP và cài đặt mỗi IP 1 website và 1 SSL riêng biệt.

 

Chứng chỉ SSL được phát hành hàng năm

Chứng chỉ SSL thường được mua với thời hạn 1 năm, tuy nhiên bạn cũng có thể mua nhiều năm bằng cách liên hệ với chúng tôi. Trước khi chứng chỉ SSL hết hạn, bạn sẽ cần mua một chứng chỉ SSL với thời hạn mới.

Mặc dù thông thường nếu chứng chỉ SSL của bạn hết hạn thì chúng tôi vẫn có thể giúp bạn tiếp tục sử dụng nó trong vòng 24h, tuy nhiên bạn nên mua chứng chỉ SSL mới ít nhất 1 tuần trước khi chứng chỉ cũ hết hạn.