Bản Quyền Phần Mềm LiteSpeed, License LiteSpeed, LiteSpeed Cache

Bản Quyền LiteSpeed (LSWS8RAM)270,000đ/tháng

 • Số lượng domain: 05
 • CPU chạy litespeed: 01
 • RAM chạy litespeed: 8GB
 • Cache: Đã bao gồm
 • Thanh toán 06 tháng x 300.000VND/tháng
  Thanh toán 12 tháng x 270.000VND/tháng

Bản Quyền LiteSpeed (LSWS1CPU)380,000đ/tháng

 • Số lượng domain: 05
 • CPU chạy litespeed: 01
 • RAM chạy litespeed: Unlimited
 • Cache: Đã bao gồm
 • Thanh toán 06 tháng x 470.000VND/thán
  Thanh toán 12 tháng x 450.000VND/tháng

Bản Quyền LiteSpeed (LSWS2CPU)1,200,000đ/tháng

 • Số lượng domain: Unlimited
 • CPU chạy litespeed: 02
 • RAM chạy litespeed: Unlimited
 • Cache: Đã bao gồm
 • Thanh toán 06 tháng x 1.250.000VND/tháng
  Thanh toán 12 tháng x 1.200.000VND/tháng

Bản Quyền LiteSpeed (LSWSU)
2,500,000đ/tháng

 • Số lượng domain: Unlimited
 • CPU chạy litespeed: Unlimited
 • RAM chạy litespeed: Unlimited
 • Cache: Đã bao gồm
 • Thanh toán 06 tháng x 2.600.000VND/tháng
  Thanh toán 12 tháng x 2.500.000VND/tháng