April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Không cho phép chuyển nhượng tên miền Việt Nam đang có tranh chấp

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu thầu sẽ bị dừng thực hiện nếu các bên tham gia vi phạm quy định hoặc tên miền chuyển nhượng thuộc diện "đang tranh chấp".

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu thầu sẽ bị dừng thực hiện nếu các bên tham gia vi phạm quy định hoặc tên miền chuyển nhượng thuộc diện "đang tranh chấp".

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá, vừa được Bộ TT&TT ban hành ngày 28/6 vừa qua. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2016.

Cụ thể, trong điều 6 của Thông tư, các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải dừng hoặc hủy bỏ kết quả bao gồm: Các bên tham gia chuyển nhượng vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet; Tên miền chuyển nhượng bị phát hiện đang trong quá trình giải quyết tranh chấp;

tên miền, chuyển nhượng tên miền, mua bán tên miền, sang nhượng tên miền, mua bán tên miền việt nam, quy định mua bán tên miền việt Nam
Các tên miền đang trong diện tranh chấp sẽ không thể chuyển nhượng


Tương tự, nếu bên nhận chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền theo quy định; hay trong quá trình chuyển nhượng, tên miền chuyển nhượng bị phát hiện đang bị xử lý vi phạm, bị tạm ngừng hoạt động, bị yêu cầu buộc thay đổi thông tin hay trả lại/thu hồi... thì quá trình chuyển nhượng cũng sẽ bị dừng lại, thậm chí hủy bỏ kết quả.

Đối với các trường hợp này, nhà đăng ký đã tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền sẽ dừng xử lý và thông báo bằng văn bản về việc từ chối xử lý yêu cầu chuyển nhượng tới các bên tham gia. Thông báo sẽ phải nêu rõ lý do từ chối.

Việc chuyển nhượng cũng sẽ bị hủy bỏ kết quả nếu Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và nhà đăng ký nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về việc các bên tham gia chuyển nhượng đã gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hay chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế; VNNIC và nhà đăng ký sẽ gửi văn bản thông báo hủy bỏ kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền cho các bên liên quan.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, chi tiết về hồ sơ, phương thức nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, như các bên tham gia chuyển nhượng sẽ nộp trực tiếp hồ sơ tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền, hoặc gửi hồ sơ đến Nhà đăng ký qua đường bưu chính.

Sau khi nhận được hồ sơ, nhà đăng ký sẽ kiểm tra, xem xét hồ sơ và thông báo kết quả cho các bên tham gia, áp dụng cả cho các yêu cầu chuyển nhượng đáp ứng được quy định lẫn những yêu cầu không đáp ứng quy định. Nếu từ chối thì văn bản thông báo phải nêu rõ lý do.

Một khi các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng theo đúng quy định, bên nhận chuyển nhượng sẽ phải đăng ký lại tên miền với nhà đăng ký đang quản lý tên miền chuyển nhượng. Nhà đăng ký sẽ thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển quyền sử dụng tên miền chuyển nhượng cho bên nhận trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc.

theo vietnamnet