Hướng dẫn tìm File config database mọi mã nguồn

Việc chuyển Hosting rất hay gặp khó khăn ở việc tìm ra file config Database. Nếu không tìm ra file DB thì việc chuyển dữ liệu là không khả thi. Ở bài viết này Mình sẽ hướng dẫn các Bạn sử dụng công cụ Notepad++ để tìm ra file config database

Việc chuyển Hosting rất hay gặp khó khăn ở việc tìm ra file config Database. Nếu không tìm ra file DB thì việc chuyển dữ liệu là không khả thi. Ở bài viết này Mình sẽ hướng dẫn các Bạn sử dụng công cụ Notepad++ để tìm ra file config database

Các Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây:

Tham khảo dịch vụ: Đăng ký Hosting, đăng ký VPS

Các bước thực hiện:

=> Tải File code về máy tính

=> Cài đặt Notepad++ (download here)

=> Mở notepad++ => Search => Find in file => điền thông tin cần tìm kiếm (ở đây là tên database / User đăng nhập Hosting) => Chỉ định đường dẫn thư mục chứa code

=> Nhấn Find in File => chờ kết quả