April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Hướng dẫn tạo tài khoản SQLServer để chạy website

Hướng dẫn tạo tài khoản SQLServer để chạy website từng bước chi tiết.

Để tạo tài khoản sqlserver và gán quyền truy cập của account này cho database, chúng ta theo các bước cụt hể như dưới đây:

Hướng dẫn tạo tài khoản sqlserver từng bước (1)

Hướng dẫn tạo tài khoản sqlserver từng bước (2)

Hướng dẫn tạo tài khoản sqlserver từng bước (3)

Hướng dẫn tạo tài khoản sqlserver từng bước (4)

Hướng dẫn tạo tài khoản sqlserver từng bước (5)

Hướng dẫn tạo tài khoản sqlserver từng bước (6)

Hướng dẫn tạo tài khoản sqlserver từng bước (7)

Hướng dẫn tạo tài khoản sqlserver từng bước (8)

Tham khảo dịch vụ vps giá rẻ tại HostingViet. Có hỗ trợ cài đặt SQL Server