Hướng dẫn sử dụng Dell Repository Manager tạo bootabe iso update Bios Server Dell

Tóm tắt: Dell Repository Manager (DRM) đảm bảo rằng các máy chủ Dell PowerEdge được cập nhật với BIOS, trình điều khiển, chương trình cơ sở và phần mềm mới nhất. DRM cho phép bạn: tạo kho lưu trữ các thành phần và bản cập nhật tùy chỉnh, tạo nhóm cập nhật liên quan cho các hệ thống chạy hệ điều hành Microsoft Windows và Linux, đồng thời tạo báo cáo so sánh và cập nhật đường cơ sở của kho lưu trữ tùy chỉnh.

[YOUTUBE]

Dell Repository Manager (DRM) là gì?

Dell Repository Manager (DRM) là một ứng dụng trong danh mục Dell OpenManage cho phép Quản trị viên CNTT quản lý các bản cập nhật hệ thống. Dell Repository Manager cung cấp một giao diện có thể tìm kiếm được sử dụng để tạo các bộ sưu tập phần mềm tùy chỉnh được gọi là gói và kho của Gói cập nhật Dell (DUP) . Các gói và kho lưu trữ này cho phép triển khai nhiều bản cập nhật chương trình cơ sở cùng một lúc.

Gói cập nhật Dell (DUP) là một tệp thực thi độc lập ở định dạng gói tiêu chuẩn cập nhật một phần tử phần mềm cụ thể trên máy chủ Dell hoặc bộ lưu trữ chẳng hạn như BIOS, trình điều khiển thiết bị, chương trình cơ sở và các bản cập nhật phần mềm tương tự khác.

Ngoài ra, Dell Repository Manager giúp dễ dàng tìm và tải xuống các bản cập nhật cụ thể cho một nền tảng cụ thể, giúp tiết kiệm thời gian.

Dell Repository Manager (DRM) chỉ có thể được cài đặt trên hệ điều hành Windows hoặc Linux .

tính năng có sẵn

So sánh sự khác biệt giữa hai kho lưu trữ ở cả cấp độ gói và thành phần .
Cho phép bạn tạo các công cụ triển khai bằng kho lưu trữ tùy chỉnh của mình
Có sẵn cho Trung tâm dữ liệu Dell (Máy chủ và Lưu trữ)
Tích hợp với các sản phẩm quản lý hệ thống của Dell như Dell OpenManage Enterprise và Dell Management Plugin cho VMware vCenter
Tự động tạo các kho lưu trữ tùy chỉnh bằng cách đọc thông tin kho lưu trữ từ các bảng điều khiển này và tạo các bản cập nhật mới hơn những gì được cài đặt.

Tài nguyên Trình quản lý Kho lưu trữ của Dell


Phiên bản mới nhất của Dell Repository Manager (DRM):

Lưu ý: Bắt đầu với DRM 3.4, Hướng dẫn khắc phục sự cố đã được hợp nhất vào Hướng dẫn sử dụng

Để biết danh sách đầy đủ các cải tiến và sự cố đã được giải quyết, hãy xem tệp DRM Readme trong bản phát hành này, có sẵn cùng với Hướng dẫn sử dụng.

Trong danh sách phát này, bạn sẽ tìm thấy tài nguyên để:
Thêm Gói mới
Đặt tùy chọn ứng dụng
Sử dụng hàng tồn kho CMC để tạo kho lưu trữ tùy chỉnh
Tạo ISO có thể khởi động tùy chỉnh
Tạo Danh mục tùy chỉnh và tải xuống bản cập nhật
Tạo Gói tập lệnh triển khai thông minh tùy chỉnh
Tạo Tiện ích cập nhật máy chủ tùy chỉnh và các video khác.