Hướng dẫn reset mật khẩu iDRAC thông qua menu setup (F2) khi bật máy

nếu Bạn quên mật khẩu iDrac thì sao? hãy cùng HostingViet đổi mật khẩu iDrac bằng cách khởi động lại máy chủ và và menu setup (bấm F2) nhé

Video hướng dẫn

[YOUTUBE]

  1. Bật máy chủ và đợi cho tới khi màn hình POST (Power-On Self Test) xuất hiện.
  2. Khi màn hình POST xuất hiện, nhấn phím F2 để vào menu setup (System Setup) của máy chủ.
  3. Trong menu setup, di chuyển đến mục "iDRAC Settings" (hoặc "Integrated Dell Remote Access Controller Settings", tùy thuộc vào phiên bản BIOS của máy chủ).
  4. Chọn "User Configuration" để tiếp cận các thiết lập liên quan đến người dùng iDRAC.
  5. Tìm và chọn tài khoản người dùng mà bạn muốn đặt lại mật khẩu. Tài khoản mặc định thường là "root".
  6. Sau khi chọn tài khoản, bạn sẽ thấy mục "Password" hoặc "Change Password". Chọn mục này để thay đổi mật khẩu.
  7. Nhập mật khẩu mới cho tài khoản và xác nhận mật khẩu mới của bạn.
  8. Sau khi hoàn tất, nhấn "OK" hoặc "Apply" để lưu thay đổi.
  9. Thoát khỏi menu setup và khởi động lại máy chủ.

Lúc này, bạn sẽ có thể truy cập vào iDRAC bằng mật khẩu mới đã được đặt. Đảm bảo rằng bạn lưu lại mật khẩu mới ở một nơi an toàn để tránh quên mất.