Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL NameCheap trên DirectAdmin Hosting

SSL tại Namecheap khá rẻ. Bạn có thể mua 3 năm với giá ưu đãi. Đây là ưu điểm lớn nhất so với các đơn vị cung cấp SSL khác thường chỉ rẻ năm đầu.

SSL tại Namecheap khá rẻ. Bạn có thể mua 3 năm với giá ưu đãi hoặc mua kèm domain với giá 1-2$
Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các Bạn cách đăng ký từ a-z nhé
Chuẩn bị:
  • - Website đã hoạt động trên 24h (DNS tại Việt Nam cập nhật chậm, Bạn thử cài đặt ngay khi trỏ domain, nếu chưa được thì chờ update DNS)
  • - Email dạng admin@tenmiencuaban.com
  • - Tài khoản tại namecheap.com
  • - Tài khoản Paypal hoặc visa đã kích hoạt thanh toán quốc tế. (Nếu không thanh toán được, call ngân hàng mở nhé)
ok, Bắt đầu cài đặt nhé

Bước 1: Mua SSL tại NameCheap

Đăng nhập và mua SSL tại namecheap
Link mua SSL đây nhé: https://www.namecheap.com/security/ssl-certificates.aspx
Các bước thanh toán mình không hướng dẫn cụ thể nhé. next next tí là xong thôi mà

Bước 2: Tạo khóa CSR trên Hosting DirectAdmin

=> Đăng nhập DirectAdmin Hosting
=> Click "SSL Certificates"
=> Click "Create A Certificate Request"
=> Nhập thông tin như ảnh dưới đây. Nhớ lưu lại mã khóa DirectAdmin trả về nhé.
Create A Certificate Request
Ảnh 1
SSL Certificate Request
Ảnh 2: 

Bước 3: Nhập mã khóa "SSL Certificate Request" Trên Name Cheap

=> Từ Danh sách SSL, Bạn click ACTIVATE 
=> Nhập mã đã tạo ở bước 2 vào ô "Enter CSR" (mã tại Ảnh 2)
=> Chọn kiểu: "Apache, Nginx, cPanel or other"
=> Click "Submit"
Ảnh 3
Ảnh 4

Bước 3: Xác thực Mã khóa SSL qua Email

=> Chọn DCV Method là Email => Chọn emmail. Hoặc nếu chọn "HTTP-Based ở bước Validation" thì Sau đó phải chọn lại kiểu xác thực qua email  (Ảnh 5)
=> Bước Contacts: Nhập thông tin về website của Bạn, Nhập không đấu nhé. Lưu ý ZIP/Postal Code là 100000 nhé, Và email Bạn cần tạo dạng admin@tenmiencuaban.com nhé. Mã xác thực sẽ được gửi vào email này. Lưu ý là CHỈ CHẤP NHẬN email dạng @tenmiencuaban nhé. không dùng gmail hay email khác. (Certificate will be delivered to this address.)
=> Click Confrm (Ảnh 7)
DCV Method
Ảnh 5
Administrative Contacts
Ảnh 6
Xac thuc ssl
Ảnh 7 
Lúc này Bạn sẽ nhận được 1 Email chứa link xác thực mã khóa
=> Hãy click và xác thực mã khóa như ảnh dưới đây (Ảnh 8)
Xac thuc email quan tri
Ảnh 8

Bước 4: Kích hoạt SSL trên DirectAdmin

Kích hoạt SSL trên Hosting: vào Hosting => "Domain Setup" => Chọn domain cần cài đặt => Tích chọn "Secure SSL" => Save, tích chọn "Use a symbolic link from private_html to public_html - allows for same data in http and https" => Save (Ảnh 9)
Sau khi xác thực SSL bằng cách click vào link được gửi qua eamail. Bạn chờ vài phút sẽ có 1 email được gửi đến chứa mã key SSL. Bạn hãy tải File zip về và giải nén nhé
Ta có 2 File dạng
- domaincuaban.com.ca-bundle
- domaincuaban.com.crt
=> Bạn hãy mở File "domaincuaban.com.crt" => Copy toàn bộ nội dung File này
=>  Vẫn ở Hosting Click Home => "Paste a pre-generated certificate and key"
Ở bước này Bạn chỉ cần giữ lại:
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
...
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Sau đó Paste mã trong file domaincuaban.com.crt xuống phía dưới
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
Dịnh dạng đúng sẽ là:
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
... (đoạn mã)
-----END RSA PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
... (đoạn mã)
-----END CERTIFICATE-----
=> nhấn nút save để lưu lại (Ảnh 10)
Secure SSL
Ảnh 9
Paste ma
Ảnh 10
=> Tiếp tục mở File .ca-bundle và copy toàn bộ nội dung File này
=> Click vào nút "Click Here to paste a CA Root Certificate"(Ảnh 11)
=> Paste toàn bộ nội dung trong file .ca-bundle
định dạng đúng là
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGCDCCA/CgAwIBAgIQKy5u6tl1NmwUim7bo3yMBzANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB
... (đoạn mã đủ)
PUsE2JOAWVrgQSQdso8VYFhH2+9uRv0V9dlfmrPb2LjkQLPNlzmuhbsdjrzch5vR
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFdDCCBFygAwIBAgIQJ2buVutJ846r13Ci/ITeIjANBgkqhkiG9w0BAQwFADBv
... (đoạn mã đủ)
PUsE2JOAWVrgQSQdso8VYFhH2+9uRv0V9dlfmrPb2LjkQLPNlzmuhbsdjrzch5vR
-----END CERTIFICATE-----
=> Tích vào nút "Use a CA Cert" ở trên cùng (Ảnh 11)
Certificate Authority SSL Certificate
=> Sau đó nhấn "Save" và hưởng thụ thành quả!