Fix lỗi Let's Encrypt không thể cài đặt trên DirectAdmin

Đây là lỗi từ Letencrypt, đã được fix vào cuối tháng 9/2019. Ban đầu mình cứ tưởng là lỗi do sử dụng Cloudflare nhưng không phải.Lỗi này chỉ cần bạn update phiên bản mới nhất là được.

Đây là lỗi từ Letencrypt, đã được fix vào cuối tháng 9/2019. Ban đầu mình cứ tưởng là lỗi do sử dụng Cloudflare nhưng không phải.Lỗi này chỉ cần bạn update phiên bản mới nhất là được.

Log lỗi có dạng: 

Code:
CANNOT EXECUTE YOUR REQUEST
Requesting new certificate order... Nonce is empty. Exiting. dig output of acme-v02.api.letsencrypt.org: prod.api.letsencrypt.org. ca80a1adb12a4fbdac5ffcbc944e9a61.pacloudflare.com. 172.65.32.248 Full nonce request output: HTTP/2 200 server: nginx date: Mon, 23 Sep 2019 21:44:13 GMT cache-control: public, max-age=0, no-cache link: ;rel="index" replay-nonce: 0002QiSPlEv3ydCIPzfF3lKH1yNdyxhBMGOKr835pqPVBys x-frame-options: DENY strict-transport-security: max-age=604800

Chạy lệnh này

wget -O /usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh http://files .directadmin.com/services/all/letsencrypt.sh

bình thường thì không cần khởi động lại, nhưng nếu không được thì Bạn hãy thử reboot.

Nếu Bạn đang sử dụng DirectAdmin có trả phí / miễn phí tại HostingViet. chỉ cần gửi 1 ticket, đội ngũ hỗ trợ sẽ xử lý lỗi này ngay cho Bạn, submit a ticket here