Domain Suspended nghĩa là gì? - Tên miền Việt Nam .VN

Theo Quy Định của Bộ Thông tin và truyền thông. Chủ thể tên miền phải in, ký và gửi BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VIỆT NAM sau khi đăng ký tên miền Việt Nam. Nếu không tên miền sẽ bị khóa sau 30 ngày đăng ký.

Theo Quy Định của Bộ Thông tin và truyền thông. Chủ thể tên miền phải in, ký và gửi BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VIỆT NAM sau khi đăng ký tên miền Việt Nam. Nếu không tên miền sẽ bị khóa sau 30 ngày đăng ký.

Dưới đây là 1 mẫu thông báo tên miền bị khóa:

Domain Suspended
Tên miền chibeeshop.vn bị tạm ngừng vì chủ thể của tên miền chưa cung cấp bản khai đăng ký tên miền. (*)
Để tiếp tục sử dụng tên miền, chủ thể của tên miền cần liên hệ với nhà đăng ký tên miền để nộp bản khai đăng ký tên miền.
(*): Nếu đã nộp bản khai, tên miền đang trong giai đoạn chờ khôi phục trên hệ thống.

Domain name chibeeshop.vn is suspended because owner domain have not uploaded the affidavit domain name registration (*)
To using this domain name, the owner have to contact with the current registrar to upload the affidavit domain registration.
(*): If the affidavit domain name registration has been uploaded, the domain is being in the restoring process.

Tôi phải làm gì khi tên miền bị khóa?

Bước 1: Tải BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VIỆT NAM về và điền các thông tin cần thiết vào chỗ trống (Hostingviet.vn sẽ gửi kèm bản khai đăng ký tên miền khi gửi thông tin quản lý tên miền cho bạn)

Bước 2: In ra, ký và đóng dấu (nếu là cơ quan, công ty) vào bản khai đăng ký tên miền Việt Nam vừa tải về.

Bước 3: Cung cấp bản scan CMND và BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VIỆT NAM cho Hostingviet.vn

            - Đối với tên miền đăng ký cho cá nhân : cung cấp bản khai và kèm bản scan CMND chủ thể đăng ký.

  •             - Đối với tên miền đăng ký cho công ty : cung cấp bản khai đã đóng dấu mộc tròn của công tykèm bản scan CMND người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký.

Lưu ý: nếu tên miền của bạn đang bị khóa, hãy gửi ảnh chụp (hoặc bản scan) CMND và ảnh chụp (hoặc bản scan) BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VIỆT NAM cho Hostingviet.vn để cập nhật trước và tên miền của bạn sẽ được mở khóa. Tuy nhiên, việc mở khóa này chỉ là tạm thời, bạn vẫn phải gửi bản gốc BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VIỆT NAM về cho HostingViet để hoàn tất hồ sơ quản lý tên miền Việt Nam.

Nếu tên miền của Bạn vẫn chưa hoạt động lại, hãy liên hệ với HostingViet để được trợ giúp:

Công ty Cổ phần Công nghệ số Thiên Quang (HostingViet.vn)
Địa chỉ: Số 59 Ngõ 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
ĐT: 02466.567.555, Hotline: 0982.786.415
Email: hotro@hostingviet.vn
Website: www.hostingviet.vn