Mới nhất
 
 
2024/02/23

Technical Project Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia phân tích nghiệp vụ, đề xuất giải pháp, phương án triển khai nhằm cải tiến, nâng cao hiệu qu...
Tác giả:
Đọc thêm
 
 
2023/06/22

Lập trình viên - PHP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển và maintain các ứng dụng của web trên nền PHP Lập trình các module tính nă...
Tác giả:
Đọc thêm
 
 
2023/06/19

Nhân viên Thiết kế Website

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển và maintain các ứng dụng của web trên nền PHP Lập trình các module tính nă...
Tác giả:
Đọc thêm
 
 
2023/06/19

Trưởng nhóm Quản trị Hệ thống

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng và vận hành hệ thống máy chủ ở các nền tảng Openstack, VMWare, SolusVM, Proxmox Hỗ trợ kh&...
Tác giả:
Đọc thêm


Software