Mới nhất
 
 
2024/02/23

Trưởng phòng Kinh Doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham mưu và chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty về hoạt động và hiệu quả của phòng kinh d...
Tác giả:
Đọc thêm
 
 
2023/06/19

Trưởng nhóm Telesales

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chăm sóc và tìm kiếm khách hàng Xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự tele...
Tác giả:
Đọc thêm


Design