Có nên đưa tên tài khoản Hosting cho cá nhân, tổ chức đang lập trình website của Bạn?

Nhiều lúc, các nhà cung cấp website sẽ yêu cầu truy cập vào tài khoản hosting của bạn để có thể thiết lập trang web của bạn.Việc cung cấp tài khoản Hosting là cần thiết...

Nhiều lúc, các nhà cung cấp website (lập trình web, code web) sẽ yêu cầu truy cập vào tài khoản hosting của bạn để có thể thiết lập trang web của bạn. Mặc dù đây là một yêu cầu hợp pháp nhưng bạn vẫn cần phải cẩn thận với những người mà bạn cung cấp quyền truy cập. Là một chủ tài khoản hosting, bạn có quyền cho phép ai được truy cập vào tài khoản của mình.

Lý do:

Trước khi bạn quyết định đưa tài khoản hosting của mình cho bên phát triển website, bạn phải cân nhắc các điều sau:
+ Bạn có tin tưởng nhà cung cấp của bạn không?
+ Có nên đưa cả tài khoản Hosting hay chỉ nên đưa thông tin FTP và database?
+ Có bao nhiêu quyền điều khiển mà bạn muốn có trên tài khoản của mình?
+ Việc truy cập có liên quan như thế nào trong quá trình xây dựng trang web của bạn?
+ Có bị lộ các dữ liệu trên tài khoản hosting (ví dụ như danh sách khách hàng) mà bạn không muốn rơi vào tay kẻ xấu không?
Sau khi trả lời những câu hỏi trên thì bạn có thể đưa quyền truy cập cho nhà cung cấp của mình.

Nguyên tắc bảo mật

Bạn nên tuân theo các nguyên tắc bảo mật này khi quyết định đưa tài khoản hosting cho nhà cung cấp của mình:
+ Chỉ có những người đủ quyền truy cập mới có thể vào tài khoản của bạn.
+ Nếu ai đó không còn quyền truy cập nữa thì bạn hãy xóa quyền truy cập của họ. điều này thường được thực hiện bằng cách thay đổi mật khẩu.

Các tùy chọn khác

Khi đưa quyền truy cập cho nhà cung cấp, bạn có các tùy chọn sau:
+ Truy cập tin cậy: Bạn có thể cho phép họ truy cập bảng điều khiển của cPanel hoặc Directadmin nhưng không cho phép truy cập vào tài khoản thanh toán của bạn.
+ Truy cập thận trọng: Bạn có thể cung cấp quyền truy cập FTP và thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu, và chỉ có bạn có thể đăng nhập và bảng điều khiển để thiết lập những phần quan trọng. Bằng cách này nhà cung cấp có thể tải lên các nội dung cần thiết và quản lí các dữ liệu cần thiết để thiết lập/quản lí trang web của bạn.
+ Truy cập bảo mật cao: Bạn có thể yêu cầu nhà cung cấp gửi cho bạn các file và hướng dẫn cần thiết và bạn tự tải nó lên trang web.

● Lưu ý: Mình khuyên các bạn là không cho phép nhà cung cấp truy cập vào tài khoản thanh toán của mình và cũng không đưa mã PIN bảo mật cho nhà cung cấp. Tài khoản thanh toán của bạn có thông tin mật mà nhà cung cấp không cần xem, nếu bạn cho phép nhà cung cấp truy cập tài khoản thanh toán thì họ sẽ có thể mạo danh bạn và thực hiện các thay đổi trái phép.

Xin lưu ý các loại tài khoản sau có thể truy cập Hosting của Bạn. Vì vậy Bạn cần đổi mật khẩu / xóa / khóa chúng.

- Tài khoản Hosting
- Tài khoản FTP
- Thông tin database