Cách xóa memcached trên server linux (CentOS, Ubuntu)

Cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 2018, trên thế giới và Việt Nam ghi nhận rất nhiều cuộc tấn công DDoS quy mô lớn thông qua Memcache. Hacker có thể lợi dung và khuếch tán quy mô tấn công lên 51.000 lần. Các Bạn có thể config để ngân chặn bị hacker lợi dụng, hoặc có thể vô hiệu hóa memcache (uninstall). Hãy làm các bước sau để xóa memcache

Để xóa memcache, các bạn cần đăng nhập vào tài khoản root

Sau đó chạy các lệnh sau để xóa Memcache:

yum list | grep memcached
yum deplist memcached
yum remove memcached

Hoặc xóa memcache bằng cách dùng các dòng lệnh sau:

yum remove memcached php-pecl-memcached php-pecl-memcache
service php-fpm restart
service nginx restart

Uninstalling the Memcached Extension

Sau đó dùng các lệnh sau

sudo rm /etc/phpX.Y-sp/conf.d/memcached.ini
sudo peclX.Y-sp uninstall memcached

Chạy lệnh sau để khởi động lại PHP-FPM

sudo service phpX.Y-fpm-sp restart

Cách xóa memcache trên server linux (CentOS, Ubuntu) - How to Uninstall Memcache

  

Có thể bạn quan tâm :

Cấu hình bảo mật cho Server Linux không bị tấn công từ lỗi Memcached

Fix toàn bộ lỗ hổng trên Cloud VPS sử dụng Memcached tấn công DDoS

Tổng hợp bảng giá Reseller Hosting