April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Cách lập email trên Directadmin

Hướng dẫn tạo email host direct admin, hướng dẫn lập email direct admin. Các Bạn làm theo các bước sau:

Hướng dẫn tạo email host direct admin, hướng dẫn lập email direct admin. Các Bạn làm theo các bước sau:

Trước khi bắt đầu: Nếu Bạn chưa có License DirectAdmin cho VPS, Server, đăng ký Giấy phép Directadmin hoặc đăng ký Hosting Directadmin

Hướng dẫn tạo email host direct admin, hướng dẫn lập email direct admin
Các Bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào host chọn email account

 

Bước 2: chọn creat mail account

 

Bước 3: Điền tên email, pass mà bạn muốn tạo sau khi điền đầy đủ thông tin bạn chọn creat để hoàn tất.

 

sau khi tạo thành công sẽ có dạng: