Tư vấn tên miền - trang 4

29 Tháng tư 2016 ()

Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền, các trường hợp cho phép đổi tên chủ thể: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền! Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Hosting Việt nhé!

Quy Trình Đổi Tên Chủ Thể - Thay Đổi Chủ Thể Tên Miền Việt Nam
29 Tháng tư 2016 ()
  • Tên miền sau khi được cấp phát sẽ phải đóng phí duy trì cho tên miền hoạt động hàng năm. Việc đóng phí duy trì này là trách nhiệm của chủ thể tên miền và sẽ được thực hiện tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền. Xem ngay Cách gia hạn tên miền Việt Nam - Quy trình gia hạn tên miền Việt Nam trong bài viết dưới đây của Hosting Việt nhé!
Cách Gia Hạn Tên Miền Việt Nam - Quy Trình Gia Hạn Tên Miền Việt Nam
29 Tháng tư 2016 ()

Nguyên tắc bảo vệ tên miền “.vn” được quy định chi tiết tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các nội dung sau đây. Cùng tìm hiểu nhé!

Quy Trình Đăng Ký Tên Miền Đang Được Giữ Chỗ - Dịch Vụ Giữ Chỗ Tên Miền
29 Tháng tư 2016 ()

Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền. Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tền miền đã được đăng ký.

Vòng Đời Của Tên Miền .VN (Quy Trình Đăng Ký, Hủy, Thu Hồi Tên Miền .Vn)
29 Tháng tư 2016 ()

Nguyên tắc đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” được quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo các quy định sau:

Quy Trình Đăng Ký Tên Miền Đuôi
29 Tháng tư 2016 ()

Điều 20, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thông báo sử dụng tên miền quốc tế:

Quy Định Về Việc Thông Báo Sử Dụng Tên Miền Quốc Tế
08 Tháng tư 2016 ()

Cách đăng ký tên miền .vn tại Hosting Việt như thế nào? Mời bạn đọc Cùng tìm hiểu Quy trình đăng ký tên miền Việt Nam .vn qua bài viết sau đây nhé!

Quy Trình Đăng Ký Tên Miền Việt Nam .Vn
07 Tháng tư 2016 ()

Tên miền .name.vn: "Dành cho cá nhân đăng ký theo tên riêng của cá nhân và phải đảm bảo tên miền là tên riêng của cá nhân và phải đảm bảo tên miền là tên hoặc kèm tên là họ, tên đệm, nơi sinh, năm sinh, quê quán của cá nhân ( tổng thể mang ý nghĩa tên miền của cá nhân )”.

Quy Định Đăng Ký Tên Miền .Name.Vn