April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Hosting Chất Lượng Cao, ổn định nhất dành cho Doanh Nghiệp

Hosting Chất Lượng Cao, ổn định nhất dành cho Doanh Nghiệp

Host doanh nghiệp 3.500MB
Giá: 209,000đ/tháng

 • Dung lương lưu trữ: 3.500MB
 • Băng thông/ tháng: 140GB
 • Tên miền & Tài khoản FTP: Unlimited
 • Cơ sở dữ liệu MySQL: 25
 • Trung tâm dữ liệu: VDC/FPT
 • Backup: Hàng tuần
12 tháng x 209.000 đ/tháng Đặt mua ngay

Host doanh nghiệp 5.000MB
Giá: 292,000đ/tháng

 • Dung lương lưu trữ: 5.000MB
 • Băng thông/ tháng: 250GB
 • Tên miền & Tài khoản FTP: Unlimited
 • Cơ sở dữ liệu MySQL: 40
 • Trung tâm dữ liệu: VDC/FPT
 • Backup: Hàng tuần12 tháng x 292.000 đ/tháng
Đặt mua ngay

Host doanh nghiệp 9.000MB
Giá: 500,000đ/tháng

 • Dung lương lưu trữ: 9.000MB
 • Băng thông/ tháng: 500GB
 • Tên miền & Tài khoản FTP: Unlimited
 • Cơ sở dữ liệu MySQL: 90
 • Trung tâm dữ liệu: VDC/FPT
 • Backup: Hàng tuần12 tháng x 500.000 đ/tháng
Đặt mua ngay