Bản Quyền Phần Mềm CloudLinux, Bản Quyền Phần Mềm Imunify360

Bản quyền phần mềm CloudLinux 250,000đ/tháng

 • Chống Local Attach 100%
 • Không lây nhiễm mã độc giữa các host
 • Dễ dàng giới hạn tài nguyên Hosting
 • Quản lý và phân chia phần cứng
 • Hỗ trợ cài đặt miễn phí
 • 3 tháng x 270.000VND/tháng
  6 tháng x 260.000VND/tháng
  12 tháng x 250.000VND/tháng

License Imunify360 (Unlimited)480,000đ/tháng

 • Không giới hạn User trên Hosting
 • Tích hợp cPanel, DirectAdmin, Plesk
 • An toàn tuyệt đối trước mã độc
 • Tăng hiệu năng phần cứng
 • Hỗ trợ cài đặt miễn phí
 • 3 tháng x 520.000VND/tháng
  6 tháng x 500.000VND/tháng
  12 tháng x 480.000VND/tháng

Phần mềm Imunify360 (250 users)380.000đ/tháng

 • có giới hạn User trên Hosting
 • Tích hợp cPanel, DirectAdmin, Plesk
 • An toàn tuyệt đối trước mã độc
 • Tăng hiệu năng phần cứng
 • Hỗ trợ cài đặt miễn phí
 • 3 tháng x 380.000VND/tháng
  6 tháng x 360.000VND/tháng
  12 tháng x 350.000VND/tháng

Phần mềm Imunify360 (30 users)250.000đ/tháng

 • có giới hạn User trên Hosting
 • Tích hợp cPanel, DirectAdmin, Plesk
 • An toàn tuyệt đối trước mã độc
 • Tăng hiệu năng phần cứng
 • Hỗ trợ cài đặt miễn phí
 • 3 tháng x 280.000VND/tháng
  6 tháng x 260.000VND/tháng
  12 tháng x 250.000VND/tháng