April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Xây dựng website cao cấp và các ứng dụng web-based

Xây dựng website cao cấp và các ứng dụng web-based.

Được phát triển bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm:

 • Thiết kế bởi đội ngũ trên 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TMDT
 • Lập trình bởi đội ngũ LTV trên 5 năm kinh nghiệm.
 • Tất cả đội ngũ tham gia phát triển dòng ứng dụng này đều đã trải qua các dự án với thị trường: Nhật Bản, EU, USA,...

Chi phí: bắt đầu từ 10.000.000VND

Nền tảng công nghệ:

Database
 • Oracle
 • SQL Server
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Data-warahouse
HTML
 • HTML/HTML5/CHTML/XHTML
 • CSS 3.0
 • Javascript
 • Ajax/Jquery/ProtopyteJS
 • Smarty,Xtemplate,...
Java Technology
 • JSP/JSF/Servlet/EJB Technology
 • Jakarta Struts/Velocity/Log4j
 • iBatis/Hibernate Framework
 • Spring Framework
 • Jakarta Tomcat server
 • Jboss Server
 • TestStrutsUnit/jUnit
.NET Technology
 • C#/VB.NET/.NET
 • ASP.NET
 • INetStruct Framework
 • Nhibernate
 • Component One
 • Spread component
 • Microsoft Office VBA
PHP Teclonogy
 • PHP4/PHP5
 • Zend Framework
 • CodeIgniter Framework
 • Vtiger
 • Joomla Framework
 • Wordpress
 • Drupal
 • Magento
 • Symfony
 • Yii
 • Ethna
Ruby On Rails
 • Ruby 1.8x/1.9x
 • Rails 2.3/3.0
 • Mongrel
 • Haml/Json
 • Rspec/Cucumber/Shoulda
 • Capistrano
 • ImageMagick
 • Sphinx search framework
Tools
 • Eclipse IDE
 • Netbean IDE
 • CVS/SVN/GIT
 • Visual Studio .Net IDE
 • MS word/Excel/Access/PowerPoint/Selenium IDE
 • Apache server/SSH server.
OS server
 • FreeBSD
 • CentOS
 • Solaris
 • Windows


Chúng tôi luôn khẳng định áp dụng các công nghệ mới vào sản phẩm của mình.