April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Thuê Server Riêng & Chỗ đặt

Thuê Server Riêng & Chỗ đặt

Colocation Basic
1,650,000đ/tháng

 • Băng thông trong nước (up/down): 100Mbps
 • Băng thông quốc tế (up/down): 3Mbps/1Mbps
 • Ổ cắm mạng: 1Gbps
 • Lưu lượng truyền tải (Băng thông): Unlimited
 • Công suất điện tiêu chuẩn: 400W
 • Quản trị máy chủ: Miễn phí
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Không gian server Rack: 1U
 • Địa chỉ IP: 1IP
1,650,000 đ/tháng Đặt mua ngay

Colocation Advanced
2,150,000đ/tháng

 • Băng thông trong nước (up/down): 200Mbps
 • Băng thông quốc tế (up/down): 4Mbps/2Mbps
 • Ổ cắm mạng: 1Gbps
 • Lưu lượng truyền tải (Băng thông): Unlimited
 • Công suất điện tiêu chuẩn: 400W
 • Quản trị máy chủ: Miễn phí
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Không gian server Rack: 1U
 • Địa chỉ IP: 1IP + miễn phí thêm 1 IP
2,150,000 đ/tháng Đặt mua ngay

Colocation Premium
2,550,000đ/tháng

 • Băng thông trong nước (up/down): 400Mbps
 • Băng thông quốc tế (up/down): 6Mbps/3Mbps
 • Ổ cắm mạng: 1Gbps
 • Lưu lượng truyền tải (Băng thông): Unlimited
 • Công suất điện tiêu chuẩn: 400W
 • Quản trị máy chủ: Miễn phí
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Không gian server Rack: 1U
 • Địa chỉ IP: 1IP + miễn phí thêm 2IP
2,550,000 đ/tháng Đặt mua ngay

Colocation  Paltinum
3,150,000đ/tháng

 • Băng thông trong nước (up/down): 600Mbps
 • Băng thông quốc tế (up/down): 8Mbps/4Mbps
 • Ổ cắm mạng: 1Gbps
 • Lưu lượng truyền tải (Băng thông): Unlimited
 • Công suất điện tiêu chuẩn: 400W
 • Quản trị máy chủ: Miễn phí
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Không gian server Rack: 1U
 • Địa chỉ IP: 1IP + Free 3 IP
3,650,000 đ/tháng Đặt mua ngay

Colocation Plus 1
4,200,000đ/tháng

 • Băng thông trong nước (up/down): 1Gbps
 • Băng thông quốc tế (up/down): 10Mbps/5Mbps
 • Ổ cắm mạng: 1Gbps
 • Lưu lượng truyền tải (Băng thông): Unlimited
 • Công suất điện tiêu chuẩn: 400W
 • Quản trị máy chủ: Miễn phí
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Không gian server Rack: 1U
 • Địa chỉ IP: 1IP + Free 4 IP
4,200,000 đ/tháng Đặt mua ngay

Colocation Plus 2
4,650,000đ/tháng

 • Băng thông trong nước (up/down): 1Gbps
 • Băng thông quốc tế (up/down): 20Mbps/3Mbps
 • Ổ cắm mạng: 1Gbps
 • Lưu lượng truyền tải (Băng thông): Unlimited
 • Công suất điện tiêu chuẩn: 400W
 • Quản trị máy chủ: Miễn phí
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Không gian server Rack: 1U
 • Địa chỉ IP: 1IP + Free 5 IP
4,650,000 đ/tháng Đặt mua ngay

CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (đơn vị tính: VND/tháng)
1. Thêm 01 địa chỉ IP (không ổ cắm mạng):    80.000
2. Bổ sung thêm 1 ổ cắm mạng + 1 IP:    800.000
3. Không gian rack server 1U tăng thêm:    350.000
4. Bổ sung công suất điện tăng thêm (100W/server):    150.000
5. Thuê hệ thống firewall:    500.000
6. Quản trị Server (Update Software, Antivirus, Anti Spam):    Miễn phí
7. Quản trị Máy chủ Mail:    1.500.000
8. Chương trình quản lý Host DirectAdmin (trả 12 tháng/lần/1 License):   100.000
9. Chương trình quản lý Host Hosting Cpanel (trả 12 tháng / lần):    800.000

Xin lưu ý: Báo giá trên chưa bao gồm VAT 10%