April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Reseller Host

Reseller Hosting Starter

 • Giá: 250.000đ/tháng
 • Số tài khoản con: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ SSD: 10GB
 • Băng thông/tháng: 500GB/tháng
 • Tên miền & tài khoản FTP: Unlimited
 • Số Database: 50
 • Công cụ quản lý: Direct Admin / Cpanel
 • Chủ động tạo, xóa, sửa Host: có
 • Overselling (Bán vượt tài nguyên): có
12 tháng x 250.000 đ/tháng Đặt mua ngay

Reseller Hosting Basic

 • Giá: 400.000đ/tháng
 • Số tài khoản con: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ SSD: 20GB
 • Băng thông/tháng: Unlimited
 • Tên miền & tài khoản FTP: Unlimited
 • Số Database: 100
 • Công cụ quản lý: Direct Admin / Cpanel
 • Chủ động tạo, xóa, sửa Host: có
 • Overselling (Bán vượt tài nguyên): có
12 tháng x 400.000 đ/tháng Đặt mua ngay

Reseller Hosting Pro

 • Giá: 800.000đ/tháng
 • Số tài khoản con: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ SSD: 50GB
 • Băng thông/tháng: Unlimited
 • Tên miền & tài khoản FTP: Unlimited
 • Số Database: 250
 • Công cụ quản lý: Direct Admin / Cpanel
 • Chủ động tạo, xóa, sửa Host: có
 • Overselling (Bán vượt tài nguyên): có
12 tháng x 800.000 đ/tháng Đặt mua ngay