Sáu cách Fix lỗi trên Filezilla: "Failed to retrieve directory listing"

Khị Bạn sử dụng Flezilla Client cài đặt Filezilla Server trên máy chủ. Có thể dẫn đến lỗi như sau: Error: Connection timed out Error: Failed to retrieve directory listing

Khị Bạn sử dụng Flezilla Client cài đặt Filezilla Server trên máy chủ. Có thể dẫn đến lỗi như sau: Error: Connection timed out Error: Failed to retrieve directory listing.

Cách fix lỗi như sau:

Một dạng thông báo:

Status: Connecting to 203.206.183.174:21...
Status: Connection established, waiting for welcome message...
Response: 220-FileZilla Server version 0.9.24 beta
Response: 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
Response: 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
Command: USER pd
Response: 331 Password required for pd
Command: PASS **
Response: 230 Logged on
Command: SYST
Response: 215 UNIX emulated by FileZilla
Command: FEAT
Response: 211-Features:
Response: MDTM
Response: REST STREAM
Response: SIZE
Response: MLST type*;size*;modify*;
Response: MLSD
Response: UTF8
Response: CLNT
Response: MFMT
Response: 211 End
Status: Connected
Status: Retrieving directory listing...
Command: PWD
Response: 257 "/" is current directory.
Command: TYPE I
Response: 200 Type set to I
Command: PASV
Response: 227 Entering Passive Mode (203,206,183,174,214,224)
Command: LIST
Error: Connection timed out
Error: Failed to retrieve directory listing

Bạn hãy lần lượt kiểm tra các vấn đề sau nhé

1. Kiểm tra lại kết nối mạng của máy chủ cài đặt Filezilla Server
Có thể Bạn config sai IP trong mục Network config. Hãy chắc chắn rằng thông số IP, Subnet mask, Default Gateway được config đúng nhé.

2. Kiểm tra lại Firewall trên máy chủ cài đặt Filezilla Server
Firewall cũng là một trong các nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc không kết nối được từ máy trạm đến máy chủ. Hãy thử vô hiệu hóa Firewall, hoặc hạ cấp độ firewall xem sao nhé

3. Phần mềm Diệt virus
Đây cũng có thể là tác nhân dẫn đến việc chặn kết nối từ Filezilla Client. Hãy thử disable chương trình diệt virus hoặc đưa Filezilla Client vào whitelist nhé.

4. Nếu vẫn chưa được hãy thử khởi động lại Server và máy Client

5. Nếu vẫn chưa được hãy thử tắt firewall, Tắt phần mềm diệt virus trên máy Client xem sao nhé

6. Biện pháp cuối cùng là thử cài đặt lại phần mềm trên cả Server và Client

Chúc Bạn thành công!

Bài viết cùng chủ đề:

Hướng dẫn sử dụng FileZilla

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kết nối FTP FileZilla

Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng FileZilla

FTP Account là gì? Tài khoản FTP có nghĩa là gì?

Giới thiệu tổng quan về phần mềm kết nối FTP FileZilla

So sánh phần mềm FTP Cuteftp Pro và FileZilla Client

Các tính năng nổi bật của FileZilla

Làm thế nào để SFTP sử dụng SSH2 trên Filezilla?

Mã hóa kí tự trong FileZilla (Filezilla Character Encoding)

Lỗi Could not connect to server