April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Chuyển về HostingViet.vn

Chuyển tên miền từ đơn vị khác về hostingviet.vn

Chuyển về HostingViet.vn

Tên miền Việt Nam

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì/năm
Transfer
.vn
0 đ
450.000 đ
Miễn phí
.com.vn
0 đ
330.000 đ
Miễn phí
.net.vn
0 đ
320.000 đ
Miễn phí
.org.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.info.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.gov.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.biz.vn
0 đ
320.000 đ
Miễn phí
.ac.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.health.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.int.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.pro.vn
0 đ
190.000 đ
Miễn phí
.name.vn 
0 đ
  50.000 đ
Miễn phí
 

Tên miền Quốc tế

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì/năm
Transfer
.com
0 đ
220.000 đ
Miễn phí
.net
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.info
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.org
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.biz
0 đ
250.000 đ
Miễn phí
.name, .us
0 đ
280.000 đ
Miễn phí
.tel, .pro, .asia
0 đ
350.000 đ
Miễn phí
.com.co, .mobi, .net.co
0 đ
400.000 đ
Miễn phí
.bz, .cc, .de, .me, .tv
0 đ
600.000 đ
Miễn phí
.co
0 đ
650.000 đ
Miễn phí
.com.tw, .net.tw, .tw
0 đ
950.000 đ
Miễn phí
.jp, .xxx
0 đ
2.200.000 đ
Miễn phí